ויזת ETIAS

מה זה ETIAS?

ETIAS (European Travel Information and Authorization System) היא מערכת שתיושם על ידי האיחוד האירופי (EU) לחיזוק האבטחה וניהול ההגירה. זה ידרוש מאזרחי מדינות מסוימות לקבל אישור לנסוע לאיחוד האירופי לשהייה קצרה (עד 90 ימים בכל תקופה של 180 יום). ההרשאה תתקבל באמצעות תהליך בקשה מקוון, שיכלול בדיקה בטחונית ותשלום קטן. מטרת ETIAS היא לזהות איומים ביטחוניים פוטנציאליים ולמנוע מהם להיכנס לאיחוד האירופי לפני שהם מגיעים לגבול. היא לא נועדה להחליף אשרות, אלא להשלים את מערכת הויזות הקיימת ולספק שכבת ביטחון נוספת לאיחוד האירופי. ETIAS צפוי להיות מיושם ב-2023.

כמה עולה ETIAS?

לפי האיחוד האירופי (EU), עמלת ETIAS (מערכת מידע ואישור נסיעות אירופית) תהיה 7 אירו. עמלה זו תיגבה עבור כל בקשת ETIAS והיא תהיה בתוקף לתקופה של 5 שנים. עמלת ETIAS נועדה לכסות את העלויות הנלוות למערכת ETIAS, לרבות בדיקות האבטחה שיבוצעו במסגרת תהליך הבקשה. חשוב לציין כי עמלת ETIAS נפרדת מכל עמלת ויזה שעשויה להידרש לשהייה ארוכה יותר או עבור סוגים מסוימים של פעילויות באיחוד האירופי.

מתי תיושם ETIAS?

מערכת המידע וההרשאות האירופי לנסיעות (ETIAS) צפויה להיות מיושמת ב-2023. תאריך היישום המדויק טרם פורסם. מטרת ETIAS היא לחזק את האבטחה ולנהל את ההגירה באיחוד האירופי (EU) על ידי דרישה מאזרחי מדינות מסוימות לקבל אישור לנסוע לאיחוד האירופי לשהייה קצרה (עד 90 ימים בכל תקופה של 180 יום). ההרשאה תתקבל באמצעות תהליך בקשה מקוון, שיכלול בדיקה בטחונית ותשלום קטן. ETIAS לא נועדה להחליף אשרות, אלא להשלים את מערכת הוויזות הקיימת ולספק שכבת אבטחה נוספת לאיחוד האירופי.