מידע: עיין במדיניות הפרטיות שלנו. אתר זה אינו חלק מסוכנות ממשלתית רשמית. זה לא נותן אישור נסיעה, רק מידע.

ETIAS | אֵירוֹפָּה

מה זה ETIAS?

ETIAS for European Travel Information and Authorization System, היא מערכת שתיושם על ידי האיחוד האירופי לחיזוק האבטחה וניהול ההגירה. זה ידרוש מאזרחי מדינות מסוימות לקבל אישור לנסוע לאיחוד האירופי לשהייה קצרה, של עד 90 ימים בפרק זמן של 180 יום. האישור יתקבל באמצעות תהליך בקשה מקוון, שיכלול בדיקה בטחונית ואגרה לתשלום. מטרת ETIAS היא לזהות איומים ביטחוניים פוטנציאליים ולמנוע מהם להיכנס לאיחוד האירופי לפני שהם מגיעים לגבול. היא לא נועדה להחליף אשרות, אלא להשלים את מערכת הויזות הקיימת ולספק שכבת ביטחון נוספת לאיחוד האירופי.

כמה עולה ETIAS?

לפי האיחוד האירופי, מס ETIAS יהיה 7 אירו. עמלה זו תיגבה עבור כל בקשת ETIAS והיא תהיה בתוקף לתקופה של 5 שנים. עמלת ETIAS נועדה לכסות עלויות הקשורות למערכת ETIAS, לרבות בדיקות אבטחה שיבוצעו כחלק מתהליך הבקשה. חשוב לציין כי עמלות ETIAS נפרדות מדמי ויזה שעשויים להידרש לשהייה ארוכה יותר או עבור סוגים מסוימים של פעילויות באיחוד האירופי.

מתי תיושם ETIAS?

מערכת מידע והרשאות נסיעות האירופית ETIAS צפויה להיות מיושמת ב-2025. תאריך היישום המדויק טרם פורסם. מטרת ETIAS היא לחזק את האבטחה ולנהל את ההגירה באיחוד האירופי על ידי דרישה מאזרחי מדינות מסוימות לקבל אישור לנסוע לאיחוד האירופי לשהייה קצרה. ההרשאה תתקבל באמצעות תהליך בקשת ETIAS מקוון.