เอเทีย ส วีซ่า

ETIAS คืออะไร?

ETIAS (European Travel Information and Authorization System) เป็นระบบที่สหภาพยุโรป (EU) จะดำเนินการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและจัดการการย้ายถิ่นฐาน พลเมืองของบางประเทศจะต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังสหภาพยุโรปสำหรับการพำนักระยะสั้น (สูงสุด 90 วันในช่วง 180 วันใดก็ได้) การอนุญาตจะได้รับผ่านขั้นตอนการสมัครออนไลน์ ซึ่งจะรวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยและค่าธรรมเนียมเล็กน้อย วัตถุประสงค์ของ ETIAS คือการระบุภัยคุกคามด้านความปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันไม่ให้พวกเขาเข้าสู่สหภาพยุโรปก่อนที่จะมาถึงชายแดน ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแทนที่วีซ่า แต่เพื่อเสริมระบบวีซ่าที่มีอยู่และให้ความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกชั้นสำหรับสหภาพยุโรป ETIAS คาดว่าจะนำมาใช้ในปี 2566

ETIAS มีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

ตามสหภาพยุโรป (EU) ค่าธรรมเนียม ETIAS (European Travel Information and Authorization System) จะอยู่ที่ 7 ยูโร ค่าธรรมเนียมนี้จะถูกเรียกเก็บสำหรับการสมัคร ETIAS แต่ละครั้ง และจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 5 ปี ค่าธรรมเนียม ETIAS มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบ ETIAS รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยที่จะดำเนินการเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการสมัคร โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียม ETIAS นั้นแยกจากค่าธรรมเนียมวีซ่าใดๆ ที่อาจต้องใช้สำหรับการพำนักระยะยาวหรือสำหรับกิจกรรมบางประเภทในสหภาพยุโรป

ETIAS จะเริ่มใช้เมื่อใด ?

ระบบข้อมูลและการอนุญาตการเดินทางของยุโรป (ETIAS) คาดว่าจะนำมาใช้ในปี 2566 ยังไม่มีการประกาศวันที่แน่นอนของการดำเนินการ วัตถุประสงค์ของ ETIAS คือการเสริมสร้างความปลอดภัยและจัดการการย้ายถิ่นฐานในสหภาพยุโรป (EU) โดยกำหนดให้พลเมืองของบางประเทศต้องได้รับอนุญาตให้เดินทางไปยังสหภาพยุโรปสำหรับการพำนักระยะสั้น (สูงสุด 90 วันในช่วง 180 วันใดก็ได้) การอนุญาตจะได้รับผ่านขั้นตอนการสมัครออนไลน์ ซึ่งจะรวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยและค่าธรรมเนียมเล็กน้อย ETIAS ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อแทนที่วีซ่า แต่เพื่อเสริมระบบวีซ่าที่มีอยู่และให้ความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกชั้นสำหรับสหภาพยุโรป